Installationskoncept

Konceptet beskriver, hvilke krav vi har til etablering af IT-installationer og infrastruktur.

IT installationskonceptet er lavet i samarbejde mellem Herning Kommunes IT & Digitaliserings afdeling og Kommunale Ejendomme.

Konceptet beskriver, hvilke krav kommunen har til etablering af IT-installationer og infrastruktur. Blandt andet i forhold til:

  • datanet
  • netværkskomponenter
  • alarmer
  • telefoni og video
  • opmærksomhedspunkter ved særlige installationer.

Målgruppe

Målgruppen til dokumentet er leverandører og samarbejdspartnere, der udfører arbejde og installation i forbindelse med IT i Herning Kommune.

Målgruppen er også kolleger i Herning Kommune, som udarbejder udbudsmateriale, hvor der indgår IT i udbudsmaterialet.

Installationskoncept

Kontakt / Åbningstider

Du kan kontakte IT & Digitalisering enten via mail, telefon eller vores interne sagssystem.

Du kan kontakte Koncern IT via mail, telefon eller chat.Kontakt / Åbningstider